Unitatile obligate sa aiba analiza de risc

Ce unitati sunt obligate sa faca analiza de risc?

Analiza de risc la securitatea fizica este o documentatie obligatorie pentru toate societatile comerciale, indiferent de natura capitalului social, care detin bunuri sau valori cu orice titlu si sunt obligate sa asigure protectia acestora.

Conform Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, obligatia efectuarii dosarul de analiza de risc o au urmatoarele unitati:

 • societatile reglementate de Legea societatilor nr. 31/1990, indiferent de natura capitalului social (societati in nume colectiv, societati in comandita simpla, societati pe actiuni, societati in comandita pe actiuni si societati cu raspundere limitata)
 • companiile si societatile nationale
 • ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale
 • regiile autonome
 • institutele nationale de cercetare-dezvoltare
 • alte organizatii care detin bunuri ori valori cu orice titlu, indiferent de natura capitalului social, forma de organizare ori asociere, modul de detinere a bunurilor ori a valorilor, conform completarii aduse prin art. 2 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor)

Toate unitatile de mai sus au obligatia sa adopte masuri de securitate pe baza unei analize de risc la securitate fizica. Potrivit HG 301/2012, unitatile care nu efectueaza operatiuni cu numerar nu au obligatia incadrarii in cerintele minime stabilite de lege.

Cuprins

Exemple de agenti economici vizati de analiza de risc

 • Casele de schimb valutar
 • Casele de amanet
 • Statiile de comercializare carburanti
 • Spatii comerciale
 • Salile destinate jocurilor de noroc
 • Magazinele de arme si munitii
 • Casieriile furnizorilor de utilitati
 • Bancile si institutiile financiare nebancare
 • Biserici
 • Cabinete medicale
 • Birouri
 • Institutii publice
 • Unitati de invatamant
Cuprins

ANALIZA DE RISC ESTE OBLIGATORIE!

Contactati-ne chiar astazi, prin email sau telefon !
Evaluatorii de risc la securitate fizica din cadrul DMS TripluExpert vor efectua analiza de risc in timp util.
Evitati amenzile ce urmeaza in anul 2018!

Contactati-ne