Analiza de risc - obligativitate si amenzi

legea obliga la efectuarea analizei de risc

Analiza de risc la securitate fizica este obligatorie

Conform legii 333 din 2003 - "Ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, regiile autonome, companiile şi societăţile naţionale, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de natura capitalului social, precum şi alte organizaţii care deţin bunuri ori valori cu orice titlu, denumite în prezenta lege unităţi, sunt obligate să asigure paza acestora".

Analiza de risc este obligatorie chiar din momentul inceperii activitatii, iar firmele infiintate pana in anul 2012 au obligatia ca pana la data de 1 iulie 2018 sa-si intocmeasca dosarul de evaluare a riscului.

Cuprins
amenda platita pentru neefctuarea analizei de risc

Amenzi pentru neefectuarea analizei de risc

Unitatea care la data de 01 iulie nu are efectuata analiza de risc la securitate fizica risca amenzi intre 5.000 si 10.000 lei.

Firmele sunt obligate sa efectueze o analiza de risc inaintea instituirii oricaror masuri de securitate.
Aceleasi amenzi sunt valabile si in cazul firmelor care au efectuat evaluarea riscului dar nu au implementat masurile de securitate prevazute de Legea nr. 333/2003, in conformitate cu analiza de risc la securitatea fizica. Dreptul de control il au politistii, jandarmii si primariile.

Este bine sa stiti ca analiza de risc la securitate fizica se repeta in urmatoarele situatii: Cuprins

ANALIZA DE RISC ESTE OBLIGATORIE!

Contactati-ne chiar astazi, prin email sau telefon !
Evaluatorii de risc la securitate fizica din cadrul DMS TripluExpert vor efectua analiza de risc in timp util.
Evitati amenzile ce urmeaza in anul 2018!

Contactati-ne