Legislatie referitoare la analiza de risc la securitate fizica

Legea 333/2003

privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, republicata

Republicata 18 martie 2014 Monitorul Oficial

Articolul 2
(1)Ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, regiile autonome, companiile si societatile nationale, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, societatile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, indiferent de natura capitalului social, precum si alte organizatii care detin bunuri ori valori cu orice titlu, denumite in prezenta lege unitati, sunt obligate sa asigure paza acestora.
(2)Persoanele fizice pot apela pentru protectia personala la serviciile unor societati specializate de paza si protectie, in conditiile prezentei legi.

Mai departe

HOTĂRÂRE nr. 301/2012

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

17 mai 2012 MONITORUL OFICIAL nr. 335

Articolul 2
(1) Adoptarea măsurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor şi valorilor prevăzute de lege se realizează pe baza unei analize de risc la securitate fizică.
(2) Elaborarea analizei de risc la securitate fizică se face potrivit instrucţiunilor emise de ministrul administraţiei şi internelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Articolul 3
Constituie contravenţie încălcarea prevederilor din normele metodologice, după cum urmează:
1. nerespectarea măsurilor minimale de securitate prevăzute la art. 2 alin. (2) din anexă;
1^1. neimplementarea măsurilor stabilite prin analiza de risc;
2. încălcarea prevederilor art. 2 alin. (3) din anexă referitoare la efectuarea analizei de risc la securitate fizică;

Mai departe

Instrucțiunea nr. 9/2013

privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică a unităților ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor

Martie 27, 2013 MONITORUL OFICIAL

Art. 1.
(1) Prezentele instrucțiuni stabilesc metodologia de efectuare a analizelor de risc la securitatea fizică pentru unitățile ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare unități, precum și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care desfășoară astfel de activități.
(2) Analiza de risc la securitatea fizică constituie fundamentul adoptării măsurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor și valorilor prevăzute de lege, transpuse în planul de pază și proiectul sistemului de alarmare.
(3) În elaborarea analizelor de risc la securitatea fizică se ține cont și de prevederile standardelor naționale sau europene privind managementul și tehnicile de evaluare a riscului.
(4) Prezentele instrucțiuni nu se aplică pentru adoptarea măsurilor de securitate necesare efectuării transporturilor de bunuri și/sau valori.
(5) Prevederile prezentelor instrucțiuni nu se aplică activităților privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și persoanelor, precum și a transporturilor cu caracter special aparținând structurilor și instituțiilor din cadrul sistemului de apărare, ordine publică și siguranță națională, care se asigură în conformitate cu reglementările stabilite în cadrul acestora.

Mai departe

Hotararea nr. 1002/2015

privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

Dec 30, 2015 MONITORUL OFICIAL

Art. 4.
(1) Conducătorii unităților care dețin sau operează cu bunuri, valori sau numerar au obligația implementării unor măsuri eficiente în scopul asigurării protecției personalului și a valorilor pe timpul manipulării, procesării, depozitării sau transportului și descurajării săvârșirii infracțiunilor contra patrimoniului, precum și în scopul acordării sprijinului necesar organelor judiciare în vederea identificării făptuitorilor.
(2) La obiectivele cu program permanent în care pe timpul nopții își desfășoară activitatea un singur angajat, conducătorii unităților au obligația de amenajare și folosire a ghișeelor care să asigure protecția la atacuri manuale asupra casierului sau să instituie post de pază fizică."

Mai departe

ANALIZA DE RISC ESTE OBLIGATORIE!

Contactati-ne chiar astazi, prin email sau telefon !
Evaluatorii de risc la securitate fizica din cadrul DMS TripluExpert vor efectua analiza de risc in timp util.
Evitati amenzile ce urmeaza in anul 2018!

Contactati-ne