Analiza de risc la securitate fizica

caiet studiu analiza de risc

Analiza de risc la securitate fizica - ce rol are?

Analiza de risc identifica amenintarile care pot pune in pericol viata, integritatea corporala sau libertatea persoanelor ori care pot prejudicia bunurile detinute de unitati. In baza analizei se stabilesc masurile impuse pentru eliminarea totala sau partiala a riscurilor.

Analiza de risc trebuie sa asigure securitatea fizica si se materializeaza prin documentatia intocmita de un evaluator de risc autorizat, prin care se determina masurile minime obligatorii pentru incadrarea riscurilor de securitate la niveluri acceptabile.

Analiza de risc la securitatea fizica - ce firme sunt obligate sa obtina acest document?

Analiza de risc la securitatea fizica este o documentatie obligatorie pentru toate societatile comerciale, indiferent de natura capitalului social, care detin bunuri sau valori cu orice titlu si sunt obligate sa asigure protectia acestora.

Conform Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, obligatia efectuarii dosarul de analiza de risc o au urmatoarele unitati:

 • societatile reglementate de Legea societatilor nr. 31/1990, indiferent de natura capitalului social (societati in nume colectiv, societati in comandita simpla, societati pe actiuni, societati in comandita pe actiuni şi societati cu raspundere limitata)
 • companiile şi societatile nationale
 • ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale şi locale
 • regiile autonome
 • institutele nationale de cercetare-dezvoltare
 • alte organizatii care detin bunuri ori valori cu orice titlu, indiferent de natura capitalului social, forma de organizare ori asociere, modul de detinere a bunurilor ori a valorilor, conform completarii aduse prin art. 2 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protectia persoanelor)

Toate unitatile de mai sus au obligatia sa adopte masuri de securitate pe baza unei analize de risc la securitate fizica. Potrivit HG 301/2012, unitatile care nu efectueaza operatiuni cu numerar nu au obligatia incadrarii in cerintele minime stabilite de lege.

Mentionam mai jos o parte din agentii economici care trebuie sa efectueze analiza de risc la securitate fizica:

 • Casele de schimb valutar
 • Casele de amanet
 • Statiile de comercializare carburanti
 • Spatii comerciale
 • Salile destinate jocurilor de noroc
 • Magazinele de arme si munitii
 • Casieriile furnizorilor de utilitati
 • Bancile si institutiile financiare nebancare

Termenul limita de finalizare a dosarului de analiza de risc la securitatea fizica

Pana la 1 iulie 2017, toate firmele infiintate dupa data de 16 iunie 2012 sunt obligate sa aiba o analiza a riscurilor de securitate. Unitatile infiintate dupa data de 16 iunie 2012 au obligatia elaborarii dosarul de analiza risc la securitate fizica de la momentul inceperii activitatii.

In lipsa acestei analize, care poate fi realizata numai de evaluatori de risc acreditati, ele risca sa primeasca amenzi de pana la 10.000 de lei.

Când se revizuieste analiza de risc la securitatea fizica?

Exista patru situatii in care analiza de risc la securitate fizica trebuie sa fie revizuita:

 • O data la trei ani
 • in cel mult 60 de zile de la producerea unui incident de securitate la unitatea respectiva
 • in cel mult 30 de zile de la modificarea caracteristicilor constructive sau a obiectului de activitate al unitatii
 • Ori de cate ori doreste conducatorul unitatii

Etapele realizarii dosarului de analiza de risc la securitatea fizica?

Completarea dosarului unei analize de risc la securitate fizica implica mai multi etape:

 • identificarea riscului
 • analiza riscului
 • evaluarea riscului
 • tratarea riscului

Actele necesare intocmirii dosarului de analiza de risc la securitatea fizica

Pentru analiza de risc la securitatea fizica sunt necesare mai multe documente:

 • certificat de inregistrare al societatii
 • acte care sa ateste dreptul de folosinta a obiectivului (imobilului)
 • extras de carte funciara (cadastru) – trebuie actualizare plan de relevatie imobil
 • schite, planuri topografice/cadastrale/de situatie etc
 • autorizatii legale
 • instructiuni/proceduri de acces
 • planuri, instuctiuni si proceduri securitate
 • licente pentru societatea de paza
 • contract de paza
 • plan de paza
 • alte documente cerute de evaluatorul de risc

ANALIZA DE RISC ESTE OBLIGATORIE!

Contactati-ne chiar astazi, prin email sau telefon !
Evaluatorii de risc la securitate fizica din cadrul DMS TripluExpert vor efectua analiza de risc in timp util.
Evitati amenzile ce urmeaza in anul 2018!

Contactati-ne